Idag startade Campus Varbergs uppskattade satsning på aktivt mentorskap – det så kallade mentorprogrammet. Programmet introducerades hösten 2013 och idag matchades ett femtontal studenter med handplockade mentorer för att utbyta kompetenser och samverka i framtiden. 

 

Under dagens kick-off samlades mentorer från näringslivet för att möta adepterna (studenterna) på Campus Varberg. Syftet med mentorprogrammet är att stärka kopplingarna mellan näringslivet och studenterna för att på så vis bygga nätverk och försätta att möjliggöra kompetensöverföring sinsemellan.  

– Min mentor är projektledare på Destination Falkenberg och jag är jättenöjd. Först intervjuas man för att det sedan ska kunna bli en matchning mellan adeptern och mentorn. Sist skapas kontakt och man träffas. Vi träffades igår och vi tänker likadant i olika frågor, vilket är kanon. Vi kommer ses en gång i månaden och möjligen prata praktikplats i framtiden. Jag känner även att man måste komma igång med saker man vill utveckliga, säger adeptern Rebecca Andersson. 

Företagsrådgivaren och mentorn Christian Skröder jobbar på Arbetsförmedlningen och är positivt inställd till mentorprogrammet:

– Programmet ger en möjlighet att stötta en student inför en framtida karriär. Det ger även en ökad förståelse kring hur arbetsmarknaden fungerar och det ger även ett bra utbyte av erfarenheter.

Mentorprogrammet är ett resultat av ett unikt och ambitiöst utvecklingsprojekt som har finansierats med hjälp av EU-projektet Innovationskultur (ett samarbetsprojekt mellan svenska och danska utbildningsinstitutioner) samt Alexanderssoninstitutet. 

 

Läs mer om mentorprogrammet här