Yrkeshögskolan har haft sitt bästa år hittills. Nästan alla som blev klara med sina studier under 2016 hade jobb året efter examen. 

Av de nästan 13 000 personer som tog examen på yrkeshögskolan 2016 hade 93 procent, alltså fler än nio av tio, ett arbete 2017. Det visar en enkät som Myndigheten för yrkeshögskolan gjort bland de studerande.

– Jag trodde att det här nästan var omöjligt. Att passera 90 procent i jobb efter en utbildning är ett världigt bra resultat, säger Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan till Sveriges Radio. 

God konjuktur, hög efterfrågan på arbetsmarknaden och arbetsgivares ivriga jakt på arbetskraft kan förklara dagens höga nivå på andelen utexaminerade i arbete. Data och IT är områden där efterfrågan på kompetens förvåntas öka allra starkast, menar Myndigheten för yrkeshögskolan. God kvalitet på yrkeshögskoleutbildningarna tillsammans med ett tätt samarbete med näringslivet resulterar i god utveckling, menar Thomas Persson:

– Jag tror också att utbildningarnas sätt att bedrivas på, med ett nära samarbete med näringslivet och med motiverade studerande, ger en positiv utvecklingsspiral som gör att utbildningarna funkar och arbetslivet får den kompetens den behöver. De träffas redan under utbildningen, säger Thomas Persson till Sveriges Radio. 

Läs mer här