När ansökningstiden till vårterminens program och kurser inom högre utbildning gick ut i mitten av oktober hade fler än någonsin lämnat in en ansökan.

Drygt 209000 personer har sökt de kurser och program som i vår ges vid landets högskolor och universitet. Det tidigare rekordet för vårterminer från fjolåret överträffades därmed med 3,4 procent.

Läs mer på VHS:s hemsida.