På torsdagen tog ett glatt gäng socialpedagoger examen. Flera i klassen har redan fått jobb.

SlideShowPro({ attributes: { id: "album-22", width: 250, height: 250 }, mobile: { auto: false }, params: { bgcolor: "#000000", allowfullscreen: true }, flashvars: { xmlFilePath: "http://cll.varberg.se/tv/images.php?album=22", paramXMLPath: "http://cll.varberg.se/tv/m/params/chromeless.xml", videoAutoStart: "Off", panZoom: "On", navLinkAppearance: "Numbers", transitionStyle: "Blur", contentScale: "Crop to Fit" } }); // ]]>

Examensdagarna och avslutningsceremonierna avlöser varandra på Campus Varberg i dessa dagar. Idag, på torsdagseftermiddagen, var det socialpedagogernas tur. En trevlig atmosfär rådde när tårta och tal avnjöts.

En socialpedagog kan göra skillnad för många människor, genom att exempelvis bidra till förändringsarbetet i familjer som behöver stöd. Det framhöll Martin Andersson, utbildningssamordnare vid Campus Varberg – som tillsammans med kollegan Christina Clason arbetar med programmet – i sitt tal till studenterna. Han uppmanade dem också att vara stolta över sitt socialpedagogiska förhållningssätt.

Just förhållningssättet eller mer exakt bemötandet av människor är något som den nyblivna socialpedagogen Malin Karlberg lyfter fram.

– Jag tror att bemöter man bara på rätt sätt, så kommer man långt.

Särskilt under den så kallade VFU:n – ”verksamhetsförlagd utbildning” då studenterna är ute på arbetsplatser – har hon märkt hur mycket kunskap studierna gett.

Malin Karlberg är en av flera i klassen som redan fått jobb. Nu i maj blev det klart med en tillsvidareanställning som socialsekreterare i Svenljunga, vilket medför pendling på fyra mil åt vardera hållet. Malin Karlberg bor i Falkenbergs kommun och hade kanske kunnat tänka sig att flytta för att plugga, men hon tycker det är bra att Campus Varberg fanns som valmöjlighet, eftersom hon därmed kunnat bo kvar i hemtrakten under studietiden.

Ann-Louise Nordin heter en annan av de nyblivna socialpedagogerna. Med en bakgrund som gyminstruktör har hon en dröm om att i framtiden öppna en träningsanläggning där hon kan kombinera socialt arbete med sitt intresse för träning och hälsa. En sådan kombination har hon redan viss erfarenhet av från den ideella förening som hon jobbar för. Hon tycker det är viktigt att betrakta hälsa ur ett helhetsperspektiv – både det fysiska och psykiska välbefinnandet behövs för att människan ska må bra.

– Varför inte forma någonting som har alltihopa? säger Ann-Louise Nordin, som känner att utbildningen – som ges av Högskolan Väst medan studierna är förlagda till Campus Varberg – gett henne en bra grund att stå på.