Idag anordnades professionsdagen för studenterna på förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen på Campus Varberg. En dag för möten mellan profession och akademi med studenternas lärande i centrum.

Dagen bestod av en mässa där ett tjugotal utställare var på plats för att visa upp sin verksamhet. Parallellt med mässan kunde studenterna gå på olika seminarium där olika förskolor och skolor berättade mer om hur de arbetar i praktiken. Dessutom fanns ett speciellt seminariepass för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) där studenterna kunde träffa representanter inom sitt VFU-område.