Under en halvdag träffade studenter från Campus Varberg representanter från sju organisationer/företag från olika branscher men med den gemensamma ambitionen att vilja utvecklas inom proaktiv marknadsföring och möjligheten att få sina idéer testade och en struktur för att komma vidare i marknads- och säljarbete i eventform.

1

Under rubriken "Prototyplabb" analyserades behov och genererades idéer och ett fortsatt utvecklingsarbete planerades med målet att i mars leverera en prototyp till uppdragsgivarna: Nordic Surfers, Mötesplatsen, Svenska bokhandlarföreningen, Hallands kulturhistoriska museum, Campus Varberg/Alexandersoninstitutet, Fahléns surf och Hylte Kommun.

Protoyplabbet är en del av Alexandersoninstitutets satsning på efterfrågad utveckling och delfinansieras av projektet Skandinavisk Innovationskultur.

Insatsen syftar till att öka samarbetet och interaktionen mellan akademi och näringsliv.