Idag presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljats och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2018 eller våren 2019.

Högsta beviljandegraden någonsin

I september 2017 stängde den ansökningsomgång som rör utbildningar med en första start under hösten 2018 eller våren 2019. Myndigheten har tagit emot 1 208 ansökningar, vilket motsvarar ca 129 000 utbildningsplatser. Bedömningen är nu avslutad och idag presenterades resultatet. Myndigheten har beviljat 525 utbildningar. Det innebär den högsta beviljandegraden någonsin, 43 procent. Totalt beviljades cirka 36 000 nya utbildningsplatser till yrkeshögskolan.  Besluten är en del i den historiska expansion som yrkeshögskolan nu genomgår. Antalet årsplatser kommer öka med ca 45 procent till 2022, från ca 30 000 till 44 000 årsplatser. Sett till antal studerande förväntas yrkeshögskolan växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande.

Sex utbildningar till Campus Varberg

Totalt beviljades sex utbildningar för Campus Varberg. En utdelning på 75 procent av antalet sökta utbildningsstarter, gentemot det nationella snittet på 43 procent.

Läs mer om årets ansökningsomgång hos Myndigheten för Yrkeshögskolan