Till höstterminen startade närmare 450 nya studenter sina utbildningar på Campus Varberg. Bland de 16 högskole- och yrkeshögskoleutbildningarna så var det sjuksöterskeprogrammet via Högskolan i Halmstad som var populärast med över 1000 sökande, dock hade studie- och yrkesvägledarutbildningen via Malmö universitet fler sökande i 1:a hand, 198 mot sjuksköterskeprogrammets 115. Dock märks det ett minskat söktryck till högskolestudier på Campus Varberg, detta är en nationell trend som de flesta av landets högskolor och universitet hanterar just nu. Däremot är det fler som antas till de utbildningar de sökt. Tidigare i år rapporterade bland andra SvD om detta i artikeln Fler antas till högskolan – men färre sökande

För yrkeshögskolan däremot ökar intresset och på Campus Varberg har det kommit in fler påbörjade ansökningar än någonsin tidigare, över 2200 har visat intresse att studier på någon av de 10 yrkeshögskoleutbilödningarna som startade till hösten. Högst intresse var det för utbildningen till logistiker samt medicinsk sekreterare med 314 respektive 261 påbörjade ansökningar. De tekniska utbildningarna har svårare att fylla sina utbildningsplatser. Tyvärr så handlar det inte alltid om bristande intresse eller för få sökande utan att de inte har den behörighet som krävs för att kunna bli antagen, säger Tomas Rasmussen som är kommunikationsstrateg på Campus Varberg. Problemet med behörighet till yrkeshögskolans tekniska utbildningar är inget nytt och Campus Varberg har därför ett mångårigt och gott samarbete med den kommunala vuxenutbildningen vad gäller att att erbjuda de sökande möjlighet att läsa upp behörigheten under sommaren.