Idag avslutade ett glatt gäng nyblivna inköpare sin utbildning på Campus Varberg. Inköpsfunktionen behövs inom såväl privat som offentlig sektor och en god arbetsmarknad väntar.

Efter två dagar av redovisningar kunde studenterna inom inköp och supply management slappna av och njuta av smörgåstårta i en av Campus Varbergs lokaler med utsikt över hamnen.

Carina Danielsson, rektor vid Yrkeshögskolan på Campus Varberg, minns den tysta och blyga grupp som började för snart två år sedan. Idag, många kurser och tre LIA-perioder – "Lärande i arbete", där studenten är ute på en arbetsplats – senare råder en god stämning och sorl vid borden.

Sven Kallin från NBI – Nordic Business Institute, som genomför utbildningen på uppdrag av Campus Varberg – är lärare och LIA-samordnare för utbildningen. Han berättar att en god arbetsmarknad väntar de snart före detta Campus-studenterna.

– Det finns ett väldigt behov av inköpskapacitet, säger han.

Detta kompetensbehov hänger ihop med den stora konsumtion av varor som sker i dagens samhälle och med att tillverkningen i Sverige har minskat, för att ersättas av inköp från andra länder. Därför behövs inköpskompetens, och det inom såväl privat som offentlig sektor. Flera i gruppen har redan fått jobb, bland annat som upphandlare inom offentlig verksamhet.

Under utbildningen får studenterna lära sig jobba etiskt och miljömässigt korrekt. Frågor som ställs är bland annat: Hur åstadkommer man transporter som är korrekta ur miljösynpunkt? och Hur säkerställer man att folk inte far illa vid tillverkningen? Flera av examensarbetena har också tagit upp denna typ av frågor.

En av dem som firar idag är Ellinor Lundström är och hon tycker att det känns skönt, befriande och taggande på en och samma gång att vara klar. Från studierna på Campus Varberg tar hon bland annat med sig den viktiga helhetsförståelsen för inköpskedjan. Att jobba strategiskt och att hitta förbättringar är aspekter av inköparrollen som hon tycker är särskilt intressanta. Under sina LIA-perioder har hon jobbat med så olika typer av varor som väskor, bilfälgar och kläder, och viktigast för Ellinor Lundström är inte vilka varor hon jobbar med, utan dynamiken på arbetsplatsen.

Christoffer Bengtssom heter en annan av dem som nu avslutat sin utbildning och han skulle gärna vilja arbeta för ett internationellt företag och även bo utomlands, helst i USA. Han berättar att det är under LIA-perioderna som han lärt sig mest, men betonar samtidigt att detta lärande i sin tur bygger på de teoretiska kunskaper som studierna gett.