Idag införs den nya strukturen för myndigheterna på högskoleområdet i Sverige. Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet heter de två nya organisationer som ersätter sina tre föregångare.

Det är Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Interationella programkontoret för utbildningsområdet som säger adjö när de två nya myndigheterna sjösätts idag.

Universitetskanslersämbetet kommer att ansvara för kvalitetssäkring och tillsyn av högre utbildning medan service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom hela utbildningsområdet blir Universitets- och högskolerådets ansvar.

Syftet med denna förändring är att renodla verksamheten inom respektive myndighet – den granskande verksamheten och den serviceinriktade skiljs åt. På så vis vill regeringen göra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna tydligare.

Här kan du läsa mer om förändringen samt hitta intressanta länkar och dokument.

Och här kan du läsa om förändringen på regeringskansliets webbplats.