Nu är namn och chefer klara för Sveriges nya högskolemyndigheter. Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet ersätter dagens tre organisationer.

En ny myndighetsstruktur ska införas på högskoleområdet. Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet blir namnen på de två nya myndigheter som sjösätts vid årsskiftet och som ersätter de tre föregångarna Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Interationella programkontoret för utbildningsområdet.

Universitetskanslersämbetet kommer att ansvara för kvalitetssäkring och tillsyn av högre utbildning medan service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom hela utbildningsområdet blir Universitets- och högskolerådets ansvar. Cheferna kommer från två av de tidigare myndigheterna på området.

Läs mer på regeringskansliets webbplats.