Campus Varberg verkar för att öka forskningens närvaro i de utbildningar som erbjuds och bedrivs vid Campus Varberg. Karin M Ekström är en av forskarna vid Högskolan i Borås som har tagit emot stipendium genom Sparbanksstiftelsen Varberg. Varje år har forskare möjlighet att genomföra forskning inom de ämnesdicipliner och projekt som finns representerade på Campus Varberg.

Karin är professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring på Högskolan i Borås. Hennes forskning fokuserar idag på konsumtionskultur och hållbar konsumtion. I tidigare forskningsprojekt har hon studerat handel och besöksnäring på mindre orter och landsbygden. 

Berätta om stipendiet och vad din forskning handlar om?
– Stipendiet möjliggör att undersöka nya former av entreprenörskap kopplat till besöksnäringen på landsbygden. Målet är att generera ny kunskap om vilka förutsättningar, möjligheter och hinder som framgångsrika entreprenörer upplever. Genom att lyfta goda exempel på entreprenörer som lyckats är det möjligt att bättre förstå hur miljöer för upplevelser och besöksmål skapas och utvecklas på landsbygden. Detta är intressant både för forskning och utbildningen, inte minst för utbildningen Event management som ges på Campus Varberg. 

Varför valde du att forska kring detta område?
– Jag tycker det är viktigt med en levande landsbygd för ett hållbart samhälle. Landsbygdens roll som primärproduktion av livsmedel har idag kompletterats med en ökande besöksnäring. En levande besöksnäring är idag nödvändig för en livskraftig landsbygd. Det behövs forsking om hur landsbygdsentreprenörer skiljer sig från andra entreprenörer. Besöksnäringen är viktig nationellt, internationellt men även för utvecklingen på en regional och lokal nivå. En levande landsbygd är viktig utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv på hållbarhet.

Vad vill du att din forskning ska bidra till?
– Ny kunskap och insikter om vilka förutsättningar, möjligheter och hinder som framgångsrika entreprenörer på landsbygden upplever. Att lära från goda exempel. Det är viktigt att kunskapen förs vidare till andra forskare, studenter men även samhället i stort.

Varför forskar du?
– Det är ett livsval jag gjorde tidigt i mitt yrkesliv och ett starkt motiv till att jag valt att arbeta inom högskolesektorn. Forskning handlar för mig om att kritiskt reflektera och lära mig mer om något som är viktigt och relevant för företag, konsumenter och samhället i stort och sedan förmedla detta vidare.

Vad tycker du är positivt med forskning?
– 
Att kunkapen ökar och kommer samhället till godo på olika sätt. Som forskare vill jag at min forskning ska nå andra forskare, studenter men också samhället i stort. Att få möjlighet att fördjupa sig i komplexa frågor och lära sig mer om dessa är fantastiskt givande.

Forskningen tar aldrig slut utan det handlar om att bygga på den kunskap som finns genom att skapa ny kunskap och kontinuerligt kritiskt ifrågasätta redan existerande kunskap.

Ansökan om stipendium

Det finns möjlighet att söka stipendium inom Efterfrågad forskning. Ansökan är öppen fram till och med 30 september. Läs mer och ansök här.

spsvbg stod 2x