Risken för allmän smittspridning i Sverige bedöms i nuläget som mycket hög. I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som ansvarar för smittskyddsfrågor, men Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen globalt och lokalt och agerar utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Du bör alltså inte gå till skola eller arbetsplats om du har luftvägssymtom, feber eller hosta. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska studenter eller personal ska stanna hemma från skola eller arbetsplats.

Campus Varberg gör i nuläget bedömningen att inga förändringar av verksamheten behövs. Alltså skall du som är frisk komma som vanligt och du som är sjuk skall stanna hemma, precis som vanligt.

Om du uppvisar symptom på luftvägsinfektion och är orolig för Covid-19 skall du i första hand vända dig till 1177 eller 113 13.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset. Läs mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Campus Varberg är en del av Varbergs kommun och följer fortsatt de nationella riktlinjerna gällande covid-19, samlad information finns på varberg.se.