Delar av Campus Varbergs lokaler byggs om. En ny huvudentré mot havet ska möta upp den nya stadsdelen Västerport.

Vad händer?
En mindre om- och tillbyggnad med bland annat flytt av huvudentré och reception. Projektet genomförs tillsammans med Varbergs Fastighets AB. 

Hur kommer det att bli?
Huvudentrén flyttas till gaveln som vetter mot havet. Det byggs en ny reception och biblioteket öppnas upp mot den nya entréytan. Placeringen av huvudentrén ger ett mer naturligt läge för tillresta som kommer från stationsområdet och den kommande stadsdelen Västerport.

De nya ytorna som skapas möter det värdskap Campus Varberg önskar ge sina besökare och studenter och bidrar till att fortsatt vara den naturliga mötesplatsen för livslångt lärande i Varberg.

Tidsplan
Projektet planeras pågå fram till våren 2023.