Campus Varberg har sedan 2003 erbjudit utbildningar som skräddarsytts för att ge näringslivet den kompetens de söker. Genom att vara en mötesplats, mäklare och motor för studenter och företag har vi etablerat oss som en viktig aktör i den regionala utbildnings- och näringslivsutvecklingen.

Vi intensifierar nu arbetet och metodiken kring att skapa nya efterfrågade utbildningar tillsammans med Westum och ett antal danska och norska utbildningsaktörer. Inom det transnationella EU-projektet "KOBRA – kompetensbaserad regional analys", utökar vi kontakterna med företag i regionen för att identifiera kompetensbehov och erbjuda utbildningskoncept som ger framtida konkurrensfördelar.

Samarbete med Marknad Varberg

I projektet ingår även det kommunala näringslivskontoret "Marknad Varberg" och målet är att genom strategiskt och praktiskt samarbete förstärka kopplingen mellan näringsliv och utbildning på olika sätt.

Birgitta Lennermo, utbildningssamordnare och projektansvarig för KOBRA-projektet på Campus Varberg är mycket positiv till utvecklingen: – Vi hoppas kunna lyfta fram ännu fler intressanta och framför allt relevanta utbildningar de kommande åren, och bli bättre på att systematisera all den information vi får in.

Kort om KOBRA

Finansiering: ÖKS.

Period: Start i september 2015 och tre år framåt.

Budget, totalt i hela det skandinaviska partnerskapet: 6,7 miljoner euro.

Antal partners i Norge, Danmark och Sverige: 26.

Svensk koordinerade partner: Nätverket Westum.