Den 20 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljats i årets ansökningsomgång gällande att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2016.

I 2015 års ansökningsomgång fick myndigheten in 1 421 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2016 eller våren 2017. Under hösten har myndigheten bedömt ansökningarna och idag publiceras resultatet. Av de inkomna ansökningarna beviljas 446 utbildningar motsvarande drygt 25 700 studerandeplatser, fördelade på cirka 12 850 platser per utbildningsomgång (utbildningsanordnarna beviljas två omgångar).

För Campus Varberg handlar det om 4 beviljade ansökningar varav tre befintliga utbildningar och en ny utbildning – digital kommunikatör. I höst startar 15 utbildningar på Campus Varberg.

Av dessa 15 är 8 yrkeshögskoleprogram där Campus Varberg är huvudman och 7 av utbildningar är högskoleprogram där respektive samverkande högskola är huvudman för utbildningen.

Yrkeshögskola

 • Byggtekniker
 • Digital kommunikatör
 • Drifttekniker – biogas och vattenrening
 • Elkonstruktör
 • Energitekniker med specialisering vindkraft
 • Järnvägsprojektör
 • Komposittekniker
 • Medicinsk sekreterare

Högskola

 • Butikschefsprogrammet
 • Högskoletekniker i energi- och processteknik
 • Event management
 • Förskollärarutbildning
 • Grundlärarutbildning – förskoleklass samt 1–3
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Studie- och yrkesvägledarutbildningen