I vanliga fall arbetar Nordisk Jobblösning med att starta internationella karriärer för skandinaver med eftergymnasiala utbildningar. Utöver det kommer projektet fram till den 15 juli 2020 även hjälpa till med både CV- och ansökningsvägledning, jobbsökning samt hjälpa till att hitta bostäder. 

Nya åtgärder i internationellt projekt

Projektets geografi riktar sig mot Danmark, Norge och Sverige och använder sig av expertkunskaper på den skandiaviska arbetsmarknaden. Tidigare har det endast varit möjligt att använda sig av Nordisk Jobblösnings tjänster för att söka ett jobb tvärs över landsgränserna. Nu erbjuds även hjälp till de som är arbetssökande i sitt hemland. Åtgärden tas i bruk på grund av Covid-19 pandemin som för närvarande begränsar projektet i och med de stängda gränserna. Eftersom arbetslösheten stigit markant under våren är projektet positivt inställda till att finnas tillgängliga för de som söker arbete.

Tillfälligt mandat från Interreg ÖKS

Åtgärden är ett tilläggsmandat från Interreg ÖKS som finansierar projektet Nordisk Jobblösning. Interreg ÖKS är ett EU-program som önskar lösa gemensamma utmaningar genom samarbeten i Danmark, Norge och Sverige. Finansieringen möjliggör att servicen som Nordisk Jobblösning erbjuder kan vara helt kostnadsfri för de som använder sig av den. 

Här kan du läsa mer om hur du går till väga för att ta del av Nordisk Jobblösnings tjänster när du till exempel ska söka jobb.

 

 

njl logoOresund Kattegat Skagerrak rgb 520px