Att delta i Mentorprogrammet på Campus Varberg är givande för både adept och mentor. Programmet ger energi och inspiration.

Torsdagen den 24 maj samlades adepter och mentorer i läsårets mentorprogram på Campus Varberg för en gemensam utvärdering och avslutning.

Deltagarnas gemensamma åsikt är att det enskilda mötet mellan adept och mentor utgör programmets viktigaste inslag. Seminarier och föreläsningar, liksom diskussionerna i samband med dessa, anses också ha tillfört mycket livskunskap. Mentorprogrammet har engagerat och gett energi. Möten har inspirerat, och programmet som helhet har varit positivt.

Mentorerna kommer från både näringsliv och offentlig sektor, och tanken är att adepterna – som är studenter på Campus Varberg – ska bli bättre förberedda inför arbetslivet genom att ta del av mentorernas erfarenhet. Samtidigt brukar alltså mötet och relationen vara givande även för den som är mentor. En konkret vinst är att mentorn får kontakt med framtidens arbetskraft och kompetens.

Nu inleds arbetet med intervjuer och matchningar inför den nya upplaga av Mentorprogrammet som drar igång till hösten, närmare bestämt i september.

Läs mer om Mentorprogrammet här.