Det finns nu möjlighet att söka enstaka kurser inom Laborantutbildningen. Kurserna passar för företag som vill kompetensutveckla sin personal och tillföra ny och värdefull kunskap till arbetsplatsen eller för dig som vill komplettera dina studier med ytterligare kurser.

De flesta kurser ges på halvfart, det vill säga 50 % studietakt vilket motsvarar 8 timmars undervisningstid i veckan plus självstudier. Kurser med 100% studietakt har 16 timmars undervisningstid i veckan plus självstudier. Kurserna har samma behörighetskrav som hela utbildningen.

Följande kurser kan läsas separat: 

  • Näringslära och livsmedelskemi 
  • Miljö och hållbarhet 
  • Analysteknik 
  • Projektmetodik
  • LEAN filosofi och metodik

Läs mer om kurserna här.