Alexandersoninstitutet och Marknad Varberg samarbetar för att stärka utvecklingen inom IT-området hos såväl lokala som regionala aktörer. Genom nätverket COMMIT erbjuds en återkommande mötesplats med huvudfokus på IT-frågor.

Nästa lunchseminarium på tur är den 10 september på Campus Varberg. Vi ställer oss frågan om E-handel är ett hot eller möjlighet? Dödas handeln genom e-butik eller stärks den? 

Mer information om lunchseminariet och hur du anmäler dig finner du här!