Ett 100-tal vägledare kom idag till Campus Varberg för att delta i Varbergs Yrkesvägledares konferens "Samtal som redskap– tankar som kraft". Förmiddagen började med en häpnadsväckande och underhållande föreläsning av Lennart Hjelm. Han bjöd på övningar med publiken som hjälp för att visa på tankens kraft. 

På eftermiddagen var det Lennart Björklunds tur. Han pratade om olika faktorer som spelar in i ett samtal. Han tog bland annat upp skillnader och likheter i manligt och kvinnligt språk, kroppsspråk och olika hinder och känsliga punkter som påverkar samtalet.