I samarbete med Högskolan i Borås erbjuder vi dig att delta i kursen Service management i en digitaliserad värld. Kursen är gratis, går på distans och är anpassad för att kunna läsas parallellt med ditt arbete.

Kursen tar utgångspunkt i kunskap inom tjänsteforskningen med särskilt fokus på perspektivet Service Dominant Logic (S-D Logic). 

INNEHÅLL
Studenter och lärare kommer tillsammans diskutera frågor som till exempel: vad är en digital tjänst och hur skiljer den sig från en produkt? Varför är det lämpligt för organisationer att anamma ett modernt tjänsteperspektiv? Vilka ramverk och standarder (som t.ex. ITIL eller ISO/IEC 20000) ska vi välja och hur hänger dessa ihop med tjänsteperspektiv och agil filosofi?

Kursen är 5 högskolepoäng och lämpar sig väl för personer i roller på alla olika organisatoriska nivåer med viss erfarenhet från IT alternativt grundutbildning inom motsvarande område. Även om alla är välkomna att söka kursen är den särkilt utformad för yrkesverksam personal. Det innebär bland annat att kursen kommer gå på distans och inkludera en mix av självstudier och digitala föreläsningar.

ANSÖKAN
Kursen är öppen för sen anmälan, välkommen med din ansökan.

 

hb