Nu har du som yrkesverksam möjlighet att genom korta, flexibla och skräddarsydda kurser utveckla de kompetenser som efterfrågas av branschen. Inom ramen för KK-stiftelsens program ”Expertkompetens” kommer ett antal svenska lärosäten att erbjuda korta kurser och utbildningar för yrkesverksamma på avancerad nivå.

Expertkompetensprogrammet är en viktig insats för näringslivets kontinuerliga kompetensförsörjning. Genom matchningen av akademisk kunskap och näringslivets kompetens- och utvecklingsbehov kan företagens anställda ges förutsättningar att utveckla den kompetens som företagen behöver för att bibehålla och stärka sin förnyelse och konkurrenskraft. De flexibla studieformerna gör detta möjligt oavsett företagens geografiska läge.

Inom Expertkompetensprogrammet finns sju områden inom vilka svenska lärosäten erbjuder specifika kurser och utbildningar för att stötta näringslivets kompetens- och utvecklingsbehov. Mer information om de olika områdena och kursutbud hittar du nedan.

Alla kurser är avgiftsfria, studiestödsberättigade och söks via antagning.se.

Mer information om KK-stiftelsens projekt Expertkompetens hittar du på KK-stiftelsens hemsida

Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma

Allt fler företag önskar i ökad utsträckning utveckla sina kompetenser att kunna utnyttja data för att utveckla nya affärsmodeller som bygger på innovativa tjänster. Datadriven tjänsteutveckling har tagit fram kurser som stärker kompetenser hos företag avseende utnyttjande av data och med ett särskilt fokus på hur data kan utgöra ett underlag för att utveckla innovativa tjänster och affärsmodeller. Kurserna ges av Högskolan i Borås i nära samarbete med företag från Borås-, Göteborgs- och Stockholmsregionen. Mer information om Data-Driven tjänsteutveckling hittar du på Högskolan i Borås hemsida.

PROMPT – Professionell masterutbildning i mjukvaruutveckling

Mjukvara är en affärskritisk resurs för stora delar av näringslivet och en viktig källa till innovation och konkurrenskraft. PROMPT samlar kurser kring mjukvaruutveckling på avancerad nivå för att stötta näringslivets kompetens- och utvecklingsbehov. Kurserna ges i samarbete med Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Mälardalens högskola och Rise Sics. Mer information om Prompt hittar du på samverkansprojektets hemsida.

Smarter 2.0 – AI för yrkesverksamma

Örebro universitet har tagit fram korta, flexibla och behovsanpassade AI-kurser. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens, robotik och autonoma system. Vissa kurser ges i samarbete med Jönköpings university och Högskolan i Skövde. Mer information om Smarter 2.0 hittar du på Örebro universitets hemsida.

Sociala medier och webbteknologier för innovation och tillväxt

Linnéuniversitetet skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom den digitala sektorn. Kurserna är framtagna tillsammans med näringslivet och finns inom tre områden: agil produkt- och tjänsteutveckling, webb- och mobilutveckling samt digital marknadsföring. Mer information om sociala medier och webbteknologier hittar du på Linnéuniversitetets hemsida.

ProdEx – Expert i produktionsteknik

Högskolan Väst har i samarbete med industrin skräddarsytt kurser som bidrar till expertkompetens i produktionsteknik i tillverkande industri, regionalt och nationellt. Kurser kommer att möta nuvarande och framtida behov för industrin inom områden såsom: automationsteknik och robotteknik, tillverkningsteknik, produktionsledning, beräkningsteknik och modellering. Mer information om ProdEx hittar du på Högskolan Västs hemsida.

Premium – Kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling

Listan över framtidens utmaningar kan göras lång; teknikutveckling, digitalisering, globalisering, hållbar tillväxt, demografisk utveckling, integration, jämställdhet, klimatet, etc. Mälardalens högskola har tagit fram ett antal kurser som syftar till att näringsliv och offentlig verksamhet snabbt ska kunna erbjuda sina medarbetare ny kompetens. Kurserna är utvecklade i samarbete med ett stort antal företag och/eller offentliga verksamheter utifrån konkreta kompetensutmaningar och reella behov. Innehållet är direkt applicerbart i din verksamhet och utbildningarna vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor. Mer information om Premium hittar du på Mälardalens högskolas hemsida.

ISE – Improving value creation through service education

Kurserna riktas till yrkesverksamma och kommer att skräddarsys för att möta nutida och framtida kompetensbehov hos medverkande företag. Utbildningssatsningen tar sin utgångspunkt i den senaste forskningen vid Centrum för tjänsteforskning på Karlstad universitet med fokus på värdeskapande genom tjänster. Mer information om ISE hittar du på Karlstads universitets hemsida.

 

kk rgb