Nu har du som yrkesverksam möjlighet att genom korta, flexibla och skräddarsydda kurser utveckla de kompetenser som efterfrågas av branschen. Högskolan i Borås erbjuder fyra kurser inom digital transformation samt två kurser om datadriven analys samt data science på avancerad nivå.

Det råder ingen tvekan om att digital transformation är en av de starkaste krafterna i dagens samhälle. Det som förändrat hela spelplanen är tillgången till information, möjliggjord av den digitala utvecklingen. Gamla spaningar är plötsligt inte längre giltliga. Individualisering är oundvikligt och innovation en överlevnadsfråga. Att hantera digital tranformation är emellertid inte alltid helt okomplicerat och för att lyckas fullt ut behöver organisationer ha kunskap inom många olika områden.

Av denna anledning har Högskolan i Borås skapat sex korta och högskolegrundande kurser. Kursernas upplägg är helt digitaliserade och anpassat till dig som är yrkesverksam genom en mix av inspelade föreläsningar varvat med inspirerande distansmöten efter arbetstid. Kursledningen, som består av en blandning av akademiker och erfarna studenter, ser fram emot att träffa dig under trevliga och lärorika distansmöten under hösten 2021.

Digital transformation – ett helhetsperspektiv (2.5 hp)

I kursen digital transformation – ett helhetsperspektiv, kommer du som student få möjlighet att diskutera och reflektera över den digitala transformationsprocessens olika delar. Du kommer också bli introducerad till teorier, aktuell forskning och rutiner med särskilt fokus på helhet och process.
Sista dag för ansökan: 2021-08-30

Mer information om kursen hittar du på Högskolan i Borås hemsida

Länk till antagning.se

Digital transformation – ett strategiskt perspektiv (2.5 hp)

I kursen digital transformation – ett strategiskt perspektiv, kommer du som student att få möjlighet att diskutera och reflektera över den digitala transformationsprocessens olika delar ur ett strategiskt perspektiv. Du kommer också att bli introducerad till teorier, aktuell forskning och praxis med särskilt fokus på och fördjupning i hur den tekniska utvecklingen skapar disruption och krav på strategiskt agerande
Sista dag för ansökan: 2021-09-26.

Mer information om kursen hittar du på Högskolan i Borås hemsida

Länk till antagning.se

Digital transformation – ett förändringsledarperspektiv (2.5 hp)

I denna kurs kommer du som student att bli introducerad till teorier, aktuell forskning och rutiner runt digital transformation med ett särskilt fokus på förändringsledning. Du kommer också få möjligheten att diskutera förändringshantering i relation till digital transformation, både med kursens lärare och med andra studenter.
Sista dag för ansökan: 2021-10-24

Mer information om kursen hittar du på Högskolan i Borås hemsida

Länk till antagning.se

Digital transformation – ett värdeperspektiv (2.5 hp)

I kursen digital transformation – ett värdeperspektiv kommer du som student att få möjlighet att diskutera och reflektera över den digitala transformationsprocessen med ett särskilt fokus på det värde som processen och dess utfall möjliggör för individer, organisationer och samhälle. Under kursen kommer du som student få möjlighet att utveckla kritiska perspektiv på värden av den digitala transformationsprocessen såväl som att identifiera och utvärdera både positiva och negativa effekter av realiserade informationsinitiativ.
Sista dag för ansökan: 2021-11-21

Mer information om kursen hittar du på Högskolan i Borås hemsida

Länk till antagning.se

Datadriven analys för konkurrensfördelar (3 hp)

Kursen syftar till att ge studenter möjlighet att utveckla kunskaper om såväl organisatoriska konkurrensfördelar som hur data kan användas för att identifiera ett företags specifika fördelar gentemot dess konkurrenter.
Sista dag för ansökan: 2021-09-06

Mer information om kursen hittar du på Högskolan i Borås hemsida

Länk till antagning.se

Data Science i praktiken: algoritmer för maskininlärning (5 hp)

Data Science är ett område som ökar i betydelse genom den allt enklare tillgången till data. Den här kursen vänder sig särskilt till programutvecklare som arbetar med dataanalys och maskininlärning i näringslivet och som vill förvärva solida teoretiska och praktiskt användbara kunskaper inom algoritmer för maskininlärning.
Sista dag för ansökan: 2021-09-06

Mer information om kursen hittar du på Högskolan i Borås hemsida

Länk till antagning.se

 

hb 2x