Fredagen den 29 november var H.K.H. Kronprinsessan Victoria i Varberg för att besöka Campus Varberg, Alexandersoninstitutet och Varberg Energis nya värmeverk. Kronprinsessan inledde sitt besök på det nya värmeverket där man bland annat berättade om Varbergs satsning på hållbar fjärrvärme genom förnybar energi.

Dagen fortsatte sedan med lunch på Varbergs stadshotell där landshövding Lars-Erik Lövdén stod värd. Under lunchen berättade Magnus Falk från Alexandersoninstitutet om EMC – Energi- och Miljöcentrums verksamhet och om hur genom ett branschnätverk bygger kunskap och driver projekt med energi- och miljöfokus tillsammans med näringslivet och andra regionala aktörer.

Efter lunchen besökte Kronprinsessan Campus Varberg och Alexandersoninstitutet där Ulric Björck, chef vid Campus Varberg berättade om verksamheten på Campus Varberg och hur vi jobbar med "Efterfrågade utbildningar". Carina Danielsson, rektor vid yrkeshögskolan på Campus Varberg, talade sedan kring yrkeshögskolan och speciellt de utbildningar som har ett tydligt fokus på energi- och miljö, bland annat Energitekniker med specialisering vindkraft. Efter Carina Danielssons presentation var det Louise Fernholm, student vid Energiekonomprogrammet som berättade om hur det är att vara student vid Campus Varberg och om studentföreningen WEST. Till presentationen av Campus Varberg var närmare 200 samverkansparter och Campusvänner inbjudna.

För Kronprinsessan fortsatte sedan dagen med en presentation av Alexandersoninstitutet och CRED – Creative Destination Halland inför en mindre grupp inbjudna uppe på Alexandersoninstitutets lokaler.