Representanter från ett stort antal aktörer samlades idag på Campus Varberg för att diskutera frågan om strategisk kompetensförsörjning i Halland.

SlideShowPro({ attributes: { id: "album-19", width: 250, height: 250 }, mobile: { auto: false }, params: { bgcolor: "#000000", allowfullscreen: true }, flashvars: { xmlFilePath: "http://cll.varberg.se/tv/images.php?album=19", paramXMLPath: "http://cll.varberg.se/tv/m/params/chromeless.xml", videoAutoStart: "Off", panZoom: "On", navLinkAppearance: "Numbers", transitionStyle: "Blur", contentScale: "Crop to Fit" } }); // ]]>

Det var Region Halland och de sex halländska kommunerna som hade arrangerat den späckade dagen med fokus på kompetensförsörjning som på torsdagen ägde rum på Campus Varberg, i samarbete med EU-projektet Skandinavisk innovationskultur. Deltog gjorde bland andra representanter från arrangörerna samt Campus Varberg och Högskolan i Halmstad. Företaget Experis – som arbetar med kompetensförsörjning och som tillhör ManpowerGroup – och talangnätverksföretaget 4-potentials var två av de privata företag som fanns med.

Eftersom en av frågorna för dagen handlade om möjligheter och begränsningar i samspelet mellan utbildning och näringsliv passade det perfekt att Marcus Lindborg, rektor, berättade om yrkeshögskolan på Campus Varberg. Utbildningarna inom yrkeshögskolan kännetecknas nämligen just av ett tätt samarbete med arbetslivet, och då ofta den privata sektorn, vilket bland annat består i att varje enskild utbildning har en ledningsgrupp där representanter från arbetslivet ingår. Det täta samarbetet säkerställer att de studerande får kompetens som verkligen efterfrågas på arbetsmarknaden.

Sista punkten på programmet var en paneldiskussion, där Marcus Lindborg var en av fem i panelen och där frågan "Hur kan vi jobba tillsammans för Halland?" – som ställdes av Pernilla Hansen Gedda, HR-chef på Region Halland – var en av dem som kom upp.

En annan sak som diskuterades var hur offentliga aktörer ska gå tillväga för att lyckas väcka företagens intresse för det som man kan bidra med. Marcus Lindborg från Campus Varberg menade att offentliga aktörer aktivt måste söka upp företagen på deras hemmaarenor för att berätta vad som kan erbjudas, och från den utgångspunkten kan sedan diskussionen fortsätta.