Anna och Johan följde med svensk järnvägsexpertis till Kina för att studera höghastighetståg Anna och Johan, studenter vid yrkeshögskole-utbildningen Järnvägsprojektör, följde med svensk järnvägsexpertis till Kina för att studera höghastighetståg.