Alla mentorer tackade ja direkt då frågan kom - Vill du bli mentor för en student från Campus Varberg? I årets upplaga av Mentorprogrammet har 21 mentorer och 21 adepter just startat sin gemensamma upplevelse i ett sex månader långt mentorprogram!

130930Till skillnad från tidigare år så har en 5-stegs entreprenörsutbildning i Drivhuset Göteborgs regi, adderats till mentorprogrammet. Utbildningen löper under hela höstterminen och innebär nya insikter i entreprenörskap, hur man arbetar fram innovationer och testar sina idéer mot en potentiell marknad. Deltagarna kommer att få utmana sig i olika case där de via learning-by-doing får ge sig ut i verkligheten och prova sina idéer. I vissa fall kommer Drivhuset att erbjuda deltagarna ett färdigt case, i andra fall kan det vara mentorn som levererar ett skarpt case till sin adept. Mentorns roll är att finnas som bollplank för sin adept, både i frågor som berör arbetet med caset men även andra ämnen adepten vill lyfta.

Tanken från Campus Varbergs sida är att skapa starkare kopplingar mellan näringsliv och student – att bidra till att bygga nya nätverk och möjliggöra kompetensöverföring. Varje intressent har under en djupintervju fått berätta om sina personliga egenskaper, drömmar och svagheter. Campus Varberg har sedan tillsammans med Drivhuset Göteborg valt ut de 21 deltagarna till programmet och sedan matchat dem mot en handplockad mentor.

Under Kickoffen fick mentorerna en kort grundutbildning för att axla sin roll som mentor så bra som möjligt. Kirsten Poulsen från KMP+ utmanande mentorerna i ett rollspel för att belysa förhållningssätt och olika situationer som kan uppstå i rollen som mentor.

Nu önskar vi samtliga 21 par lycka till med höstens diskussioner och utmaningar!

Läs mer om Campus Varbergs mentorprogram 

Mentorprogrammet genomförs i samverkan med Alexandersoninstitutet och finansieras genom projektet Skandinavisk Innovationskultur – ett samarbetsprojekt mellan svenska och danska utbildningsinstitutioner.

logostripp