Idag har årets grupp för Mentorprogrammet startat i form av en härlig kickoff där adepter och mentorer samlats för att träffas för första gången.

Ett tiotal mentorer och adepter samlades idag för att inleda det gemensamma mentorskapet. Mentorprogrammet är ett unikt program som är en uppskattad satsning på aktivt mentorskap. Fler än 100 studenter har genom åren fått möjligheten att mötas och utvecklas tillsammans med erfarna personer från näringsliv och samhälle. 

Mentorprogrammet är ett resultat av ett unikt och ambitiöst utvecklingsprojekt som har finansierats med hjälp av EU-projektet Innovationskultur (ett samarbetsprojekt mellan svenska och danska utbildningsinstitutioner) samt Alexandersoninstitutet