Idag startade 33 nya förskollärarstudenter och 36 grundlärarstudenter, årskurs F–3, på Campus Varberg.  Studenterna lyckönskades till sitt val av utbildning av både Lars-Erik Olsson, prefekt på institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås och Ulric Björck, chef för Campus Varberg.

Studenterna kommer inte bara att få ”världens viktigaste jobb” när de färdiga, de kommer också att få gå Sveriges bästa lärarutbildning enligt nationella studentundersökningar. En utbildning som dessutom är väldigt efterfrågad på arbetsmarknaden och i de allra flesta fall leder till jobb direkt efter examen.

På plats från Högskolan i Borås var förutom Lars-Erik Olsson studierektorerna Lena Tyrén och Ingergerd Olsson samt kursansvariga lärare Mary Larner och Kerstin Kolback. Annika Rydin, VFU-ansvarig var också med och hälsade välkommen.

Från Campus Varberg medverkade Ulric Björck och Christina Clason, utbildningssamordnare. Studentföreningen WEST presenterade också sin verksamhet och bjöd in till fest. Därefter följde rundvandring under ledning av faddrar och studenterna bjöds på fika.