Tobias Landén från Qlok.se föreläser om sociala medier på Campus Varberg

Tidigare idag besökte Tobias Landén Campus Varberg och föreläste kring sociala medier. Tobias som driver det egna företaget Qlok inom utbildning och digital kommunikation är bland annat föreläsare vid utbildningen Digital kommunikatör på Campus Varberg.

Under föreläsningen fick åhörarna inblick i hur användandet av de olika sociala medie-plattformarna ser ut – både på nationell och global nivå. Fortsatt fokuserade föreläsningen specifikt på Facebook och de möjligheter och utmaningar som finns där vad gäller att nåt ut med sitt budskap och engagera samt interagera med sin målgrupp. För att lyckas väl med sin närvaro, oavsett val av plattform, menade Tobias att det krävs insatser både vad gäller tid och pengar … digitalt är inte gratis och det kräver en strategi, tydliga mål och resultat måste mätas och analyseras.

Tobias berörde även internets evolution vad gäller hur vi söker upp och ta del av information. Hur vi initialt aktivt valde sidor att besöka för att hitta information till att gå mot sök via exempelvis Google och att vi nu främst tar del av information genom olika algoritmstyrda flöden men att utvecklingen går mot att vi får förslag på innehåll baserat på vårt eget och våra nätverks beteende på nätet. 

Föreläsningen avslutades med en inblick i en möjlig framtid utifrån de tekniker och områden som den digitala utvecklingen fokuserar på Idag – wearables, big data, virtual- och augmented reality samt hur artificiell intelligens kommer att spela en avgörande roll i interaktionen mellan dessa olika teknikområden.

Mer information om Tobias Landén och Qlok