par johanssonIdag arrangerades den årliga inspirations-
dagen för studie- och yrkesvägeldare på Campus Varberg. Över 100 studie- och yrkesvägeldare kom för att höra mer om Campus Varbergs utbildningar. På efter-
middagen bjöds de även på insprations-
föreläsning med Pär Johansson, grundare
och chef för Glada Hudik-teatern.

De olika utbildningarna presenterades utifrån olika perpektiv. Lärare, studenter, tidigare studenter, ledningsgruppsrepresentanter och företag berättade om de sammanlagt 19 högskole- och yrkeshögskoleutbildningar som till hösten startar på Campus Varberg. Under dagen gavs också information om mervärden för studenterna vid Campus Varberg i form av Mentorprogrammet, projektarbeten, möjlighet att söka stipendier med mera. 

“Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk” var titeln på Pär Johanssons avslutande föreläsning, det är också den ideologsika grunden för hans arbete och sammanfattar hans ledningsfilosofi. Pär menar att det är en mänsklig rättighet att få vara just sedd, behövd och tagen i anspråk. 

– Folk vill känna att de behövs. Och ger man människor rätt förutsättningar och tror på dem så kan de gå hur långt som helst, förklarade han. 

Det var en varm och humoristisk föreläsning med ett viktigt budskap som fick avsluta dagen. En föreläsning som lockade till både tårar, skratt och eftertanke.