Sanna-RosUnder torsdagen anordnades ”Internationella dagen” för fjärde gången på Campus Varberg. Studenterna var inbjudna för att få inspiration och information om att göra projektarbeten eller praktik utomlands.

Ulf Ivarsson, ansvarig för internationella kontakter på Högskolan i Halmstad, inledde med en kort föreläsning om internationella kontakters mervärde. Han talade om vikten av att samla på sig andra erfarenheter än bara studier under studietiden. Han ville också provocera lite och visade genom en filmsnutt med Fredrik Härén, årets talare 2007, på hur låg kunskap vi har om andra länder och kulturer och hur utvecklingsekonomier numera konkurrerar med oss om de internationella jobben.

Därefter berättade före detta studenter om sina utlandserfarenheter. Först ut var Jens Halling som läst ”Inköp och Supply Management” och gjort praktik på Renault Lastvagnar i Lyon som gav honom ovärderliga erfarenheter. Sanna Ros (ovan) som tidigare studerat på Sjuksköterskeprogrammet visade därefter en gripande film från Tanzania där hon gjort praktik på ett sjukhus där hon främst arbetade med barn. I Tanzania mötte Sanna en vardag med hiv/aids, undernärda och brännskadade barn, malaria, brist på mediciner och undermålig teknisk utrustning. En erfarenhet hon inte ville vara utan men som såklart var svår att hantera känslomässigt.

Studenterna fick också höra på berättelser från Nigeria, Namibia, Sydney och Filippinerna. Berättelser som alla gav olika perspektiv på vad en utlandsvistelse kan innebära. Campus Varberg informerade också om möjligheter att söka stipendier genom Leonardo da Vinci (för yrkeshögskolestudenter) och Sparbanksstiftelsen Varberg.