Studie- och yrkesvägledare samt yrkesverksamma från gränsliggande kommuner och regioner bjöds i fredags in till Campus Varbergs inspirationsdag. På förmiddagen presenterades Cammpus Varbergs högskole- och yrkeshögskoleutbud, däribland presenterades de två nya yrkeshögskoleutbildningarna Systemutvecklare .NET och Mjukvaruutvecklare.

Under en heldag samlades cirka 80 studie- och karriärvägledare samt yrkesverksamma som på flera vis möter nuvarande- och blivande studenter. Dagen inleddes med ett välkomnande av Ulric Björck, chef för Livslångt Lärande samt en presentation av den senaste statistiken bland de studerande på Campus Varberg.

Inspirationsdagen har alltid varit mycket populär bland studie- och yrkesvägledare som under dagen får möjlighet att inspireras av varandra och ta del av Campus utbildningsutbud. Personer från branschen fick berätta om det nuvarande kompetensbehovet och före detta studenter delade med sig av sina resor från skolbänken till där de arbetar idag.

Föreläsaren och författaren Sara Beischer avslutade dagen med en inspirationsföreläsning. Stort tack till alla som deltog på årets inspirationsdag!