Tidigare i veckan beslutade Högskolan i Borås att inte ha någon uppstart av utbildningen Högskoletekniker i energi och processteknik vid Campus Varberg hösten 2016. Bakomliggande orsaker till beslutet är bland annat en resursfråga men även att Högskolan i Borås levererar fler så kallade HST-poäng* än vad de får utbildningsanslag till att göra.

Utbildningen har sedan starten varit starkt efterfrågad av den energi- och processtekniska branschen. Lokalt har bland andra Vattenfall Ringhals och Södra Cell Värö varit starkt drivande i utvecklingen av utbildningen och rekryterat många av de examinerade studenterna.

St1 Refinery AB i Göteborg är en annan stor aktör som utbildningen samverkat med. Maria Ahlström, personalspecialist har tidigare uttalat sig om utbildningen kopplat till deras och branschens framtida kompetensbehov:

– För oss är det oerhört viktigt att kunna rekrytera personer med rätt kompetens. Att förstå, kunna analysera och se vad som sker i en anläggning, att känna det övergripande miljömässiga ansvaret och dessutom ha ett praktiskt handlag i de dagliga kontroll- och övervakningsrutinerna är den kompetens vi och hela branschen efterfrågar. Utbildningen till tekniker i energi- och processteknik ger precis denna kompetens och vi har redan anställt flera nya medarbetare den vägen. Efterfrågan på sådan kompetens är stor och förstärks av kommande pensionsavgångar de närmsta åren.

Campus Varberg hoppas på att kunna erbjuda utbildningen igen med intag hösten 2017. Pågående klasser påverkas inte av beslutet utan kommer att ha möjlighet att fullfölja sin utbildning som vanligt. 

*HST är en måttenhet för utbildningsvolym vid högskolor och universitet i Sverige och används som grund för att bestämma det statliga utbildningsanslagets storlek för respektive lärosäte.

Kontakt

För mer information och eventuella frågor kring beslutet ber vi er kontakta Michael Tittus, universitetslektor vid sektionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan i Borås.