Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer så ställer Campus Varbergs yrkeshögskola om till digital undervisning från och med 18 mars. 


För dig som är student vid yrkeshögskolan på Campus Varberg innebär detta att studierna kommer bedrivas med hjälp av det digitala verktyget Zoom. Mer information kommer inom kort genom din utbildningsledare och via lärplattform. 

För dig som läser en högskoleutbildning på Campus Varberg gäller information och rekommendationer från respektive lärosäte. 

Mer information för dig som är student vid Högskolan i Borås. 

Mer information för dig som är student vid Högskolan i Skövde. 

Mer information för dig som är student vid Malmö universitet. 

Mer information för dig som är student vid Högskolan i Halmstad.