Idag startar en sommarkurs på Campus Varberg med fokus på textil som utgångspunkt för barns lärande.

Under en sommarkurs på Campus Varberg ska drygt tjugo deltagare få inblick i hur textil kan tjäna som ett verktyg för lärande i förskolan och i skolan.

- Jag hoppas att jag kan inspirera kursdeltagarna att använda textil som ett redskap för både grundläggande matematik och för läs och skriv, för barn både i förskolan och den lägre åldern i skolan, säger Susanne Björkdal Ordell, lärare och kursansvarig från Högskolan i Borås, som står för själva kursen.

– Sedan vet jag också från förra året att deltagarna inspirerar varandra väldigt mycket.

Kursen – som heter "Barn, textil och lärande – att använda textil som pedagogiskt redskap" – lägger stort fokus på det praktiska. Gruppen arbetar i workshops och varje kursdag avslutas med en diskussion om vilken kunskap som kan utvinnas ur dagens arbete.

Susanne Björkdal Ordell, som tillhör Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås och som har skrivit rapporten "Räkna med textil", berättar att bra frågor att ställa sig som pedagog kan vara: Vad finns det för typ av matematik i det här? Vad finns det för kultur i det här? Mångkultur? Till barnen kan pedagogen ställa frågor som: Hur gjorde du? Vilka färger använde du? Vilka stygn använde du? Vad tänkte du?

- Så rör man sig mellan det praktiska och det konkreta, och det är väldigt stimulerande för hjärnan .

Läs mer om kursen här.