Högskolan i Borås ledning besöker VarbergUnder gårdagen gästade Högskolan i Borås nya rektor Björn Brorström samt nya prorektor Martin Hellström Varberg för att möta kommunpolitiker och representanter från Campus Varberg och Alexandersoninstitutet. Med på besöket var också högskoledirektör Karin Cardell och Lars-Erik Olsson, prefekt vid Institutionen för pedagogik.

Under besöket presenterade Björn Brorström högskolan och dess verksamhet och berättade tillsammans med Martin Hellström om dess visioner för forskning och utveckling. De visade också praktiska exempel på smarta textilier framtagna vid Textilhögskolan.
Karin Cardell presenterade visioner och planer för en totalrenovering av stadsdelen Simonsland i Borås där flera aktörer samverkar.

Lars-Erik Ohlsson berättade om utvärderingar som gjorts av Sveriges lärarutbildningar som visar att lärarutbildningen i Borås och förskollärarutbildningen som ges på Campus Varberg är de av studenterna mest omtyckta lärarutbildningarna i landet. Styrkan enligt Lars-Erik Olsson är den starka kopplingen mellan teori och praktik. I samband med detta diskuterades också möjligheter för ett utvecklat samarbete med Campus Varberg.

Utöver en övergripande presentation av Campus Varbergs verksamhet och uppdrag som Ulric Björck, chef vid Campus Varberg gjorde berättade Carina Danielsson, utbildningsledare, om de satsningar Campus Varberg gör på yrkeshögskolan. Hur samarbetet med näringslivet ser ut, hur initiativ till nya utbildningar tas, om nya utbildningar som söks samt det utbud som finns på Campus Varberg idag.

Värd för besöket var Jörgen Warborn, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande Jana Nilsson. Magnus Falk, verksamhetsledare på EMC- Energi och miljöcentrum berättade om de omfattande kontakter som finns inom EMC som är ett företagsnätverk inom Alexandersoninstitutet.