Högskolan i Borås. Foto: Anna Sigge

Högskolan i Borås har tagit beslut om att fortsatt inte erbjuda lärarutbildning vid Campus Varberg. Högskolan kommer att fortsätta ge lärarutbildning i Borås och vid Högskolan i Skövde. De utbildningar som startat i Varberg kommer att genomföras under återstående utbildningstid. Det är förskollärarutbildningen samt grundlärarutbilningen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 som berörs i Varberg.

Campus Varberg har erbjudit lärarutbildning genom Högskolan i Borås i 15 år. ”Vi har alltid haft ett gott samarbete och goda relationer, och så är det fortsatt. Vad vi erfar så är det högskolans ambition att satsa på ökad forskningsvolym och forskarutbildningsrättigheter som ligger bakom beslutet till att Borås väljer att koncentrera sina utbildningar till Borås och Skövde”, säger Ulric Björck, chef vid Campus Varberg och Centrum för Livslångt Lärande i Varbergs kommun. Han fortsätter ”Det senaste beslutet handlar om Högskolan i Borås långsiktiga ambitioner kopplat till forskning men även om extern finansiering på regional och kommunal nivå till lärosäten som erbjuder högre utbildning. Det finns ingen tradition kring detta i Halland och Varberg men vi ser ett ökat incitament från andra regioner att genom ekonomisk kompensation stärka högskolor och universitets närvaro och på så sätt skapa möjligheter för lokal kompetens och tillväxt”.

Sedan 2003 har Campus Varberg byggt upp och utvecklat goda samarbeten med intilliggande kommuner kring de praktiska delarna i lärarutbildningarna, så kallad VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och diskussioner med ett annat lärosäte om att fortsatt kunna erbjuda lärarutbildning har redan påbörjats. ”Vi har lång erfarenhet av att ge lärarutbildning med goda resultat och har god kompetens, väl upparbetade samarbeten samt lokaler och utrustning specialanpassade för utbildningen. Vi har även genom åren byggt upp ett starkt varumärke kopplat till lärarutbildning och haft många sökande. Utifrån detta är vi är en stark aktör för lärarutbildning i Västsverige och vår ambition är att fortsätta vara det genom nya samarbeten”, avslutar Ulric Björck.

Utbildningen inom event management som Högskolan i Borås har förlagd till Campus Varberg berörs inte av beslutet.