I förra veckan tog de studerande på yrkeshögskoleutbildningen Byggtekniker årskurs 2014 examen. Alla 17 examinerade i klassen går direkt till jobb.

Arbetsmarknaden för byggteknikerna ser alltså ljus ut. Flertalet studerande har fått jobb på de företag där de valt att göra sin LIA – Lärande i arbete, som är den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Vissa blev uppvaktade av byggföretagen redan under sin första praktikperiod.

Prognoserna för yrket ser också goda ut framöver och i Halland ser behovet ut att öka.

– Byggteknikerutbildningen är en bra inkörsport i byggföretagen, där du börjar som arbetsledare och sedan kan jobba dig uppåt. Inom PEAB Halland kommer man behöva anställa ett stort antal byggtekniker framöver, säger Ulf Lindberg, arbetschef på PEAB i Varberg. 

Deromegruppen expanderar och ser också ett växande rekryteringsbehov, inte minst av byggnadsingenjörer av olika slag.  

– Till många av våra ingenjörstjänster passar de som läst till byggtekniker alldeles utmärkt. Vi har anställt flera studenter, både från denna kullen och tidigare kullar och jag kan tillägga att de gör ett mycket, mycket bra jobb, säger Urban Forsbring, personalchef på Derome AB.

Hög anställningsbarhet
Det som gör anställningsbarheten så hög inom yrkeshögskolan är den nära kopplingen till arbetslivet, dels genom LIA – Lärande i arbete men också genom att branschen finns representerad i de ledningsgrupper som finns för varje utbildning. 

 – Den nära anknytningen till arbetslivet gör att vi mer eller mindre kan specialanpassa utbildningen efter marknadens önskemål och vid behov förändra den genom att lägga till och dra ifrån kurser. Det gör att innehållet i utbildningen alltid är aktuellt och att anställningsbarheten blir hög, avslutar Urban Forsbring, personalchef på Derome AB, som sitter med i ledningsgruppen för Byggteknikerutbildningen.