AdeptI onsdags genomfördes den avslutande workshopen inom mentorprogrammet på Campus Varberg. Programmet har pågått ett halvår och innehållit både mentorskap och entreprenörskap för adepterna, som två parallella spår. Syftet med denna kombination var att utmana studenterna att utveckla sina kreativa sidor, våga pusha sig och testa nya saker samtidigt som de har sin mentor som bollplank och samtalspartner med längs resan. Tack vare finansiering ur det interregionala projektet Skaninno kunde programledningen anlita Drivhuset som har goda erfarenheter från Chalmers entreprenörskola och mentorprogram sedan tidigare.

På frågan vad som varit framgångsrikt i mentorprogrammet svarar en mentor "För mig som person är det stimulerande att få följa en ung person ska snart ska ut i yrkeslivet. Det ger mig energi och inspiration". En annan svarar "Att få affärs- och personlig kontakt med övriga mentorer" och på frågan om vad som varit intressant i övrigt svarade en mentor "Att bli utmanad och få mina föreställningar ifrågasatta?"

Matchningen mellan adept och mentor har varit avgörande, att få ett förtroende och en tillit skapar grogrund för bra samtal. Campus Varberg har lagt mycket kraft på att hitta de rätta mentorerna för de som sökt in, handplockade för bästa matchning. Under onsdagens samling vittnade flera om hur viktig matchningen varit för dem då det underlättar ”relationen” om man klickar direkt.

På frågan om vad som lockat att söka till mentorprogrammet svarar en adept "Jag var nyfiken på skillnaden mellan hur jag uppfattar mentorns yrkesroll och hur mentorn uppfattar sin yrkesroll." Upplever då adepterna att de fått någon personlig utveckling? En adept svarar "Stor! Det gör mycket att göra sig uppmärksam på sitt agerande och utvärdera vad man vill förändra. Även hur man som person hanterar saker i en proffesionellt situation. Min mentor ville "gjuta mod i mig" vilket vi arbetat mycket med. Det har känts viktigt"


I ett mentorprogram kan personer växa, lära sig saker och utmana sig själv – och just lärande och kunskap är något fler kommenterar under kvällen och i utvärderingen. "Mentorn har varit väldigt generös i sin kunskapsdelning till mig som adept vilket har uppmuntrat till delgivning av mina erfarenheter. Att som adept bli anförtrodd bygger förtroendet till sin mentor, det tror jag är viktigt för att vi har nått resultat" säger någon.

Nästa mentorprogram kommer att fokusera än mer på personlig utveckling och förberedelser inför arbetslivet. Nya sugna adepter och mentorer kommer att matchas ihop under april månad och vi passar nu på att tacka alla medverkande i årets upplaga av Campus Varbergs mentorprogram, och hälsar nya deltagare varmt välkomna att söka in!