Till hösten startar Högskolan i Borås Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 på Campus Varberg. 


Högskolan i Borås har under många år erbjudit Förskollärarutbildningen på Campus Varberg och har även bedrivit grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem samt årskurs F-3 tidigare. 

– Det är glädjande att vi kan utöka vårt samarbete med Högskolan i Borås och erbjuda lärarutbildning, som vi vet bidrar positivt till att upprätthålla lärarbehörigheten i regionen. Läraryrket är oerhört viktigt för ett demokratiskt samhälle och det finns idag ett stort behov av behöriga lärare på arbetsmarknaden, säger Maria Gustafsson, chef på Campus Varberg. 

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 varvar studier i skolan med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och studenterna är ute på VFU nästan varje termin för att pröva sin yrkesroll i mötet med elever.

Mer information om utbildningen.