En färsk SIFO-undersökning visar att en hög andel av de som pluggar på Campus Varberg får jobb. Och studiemiljön på Campus får gott betyg.

Hela 84 procent av dem som pluggat på Campus Varberg och avlagt examen mellan 2007 och 2011 har jobb. Det visar en nyligen genomförd SIFO-undersökning. Så gott som samtliga av dessa arbetar inom det område som de utbildat sig för. Fyra av fem var tillsvidareanställda medan tre–fyra procent var egna företagare. Bland dem som inte arbetade fanns inte bara arbetssökande, vilka utgjorde fyra procent av de tillfrågade, utan även studerande, som utgjorde åtta procent.

”Jag är riktigt nöjd med min utbildning” – så sa en av de före detta Campus-studenter som deltog i undersökningen. ”Väldigt bra skola med fin studiemiljö och jätteduktiga lärare”, ”ni är otroligt proffsiga” och ”trevligt och gemytligt” löd ytterligare några omdömen. Dessutom lyftes Varberg fram som en ”fin sommarstad”.

Med andra ord – på Campus Varberg skaffar sig studenterna efterfrågad kompetens i en trivsam miljö.