Idag besökte Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson Campus Varberg. Utöver information om Campus Varbergs verksamhet fick han även delta vid examenshögtiden för första kullen Komposittekniker.

Varje månad besöker generaldirektören vid yrkeshögskolemyndigheten utbildningsanordnare på plats för att få inblick i hur olika utbildningar bedrivs och för att träffa representanter för utbildningarna, studerande, lärare och näringslivsrepresentanter.

Under dagens besök presenterade Ulric Björck, chef för Campus Varberg, och Carina Danielsson, rektor för Yrkeshögskolan på Campus Varberg, verksamheten och konceptet med högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar under samma tak. Därefter fick generaldirektören träffa tre studerande från Komposittekniker- och Byggteknikerutbildningarna för att höra mer om hur det är att vara student på Campus Varberg.

Efter lunch och samtal med ledningsgruppen för Kompositteknikerutbildningen fortsatte programmet med examenshögtid för första kullen Komposittekniker. Rektor och utbildningssamordnare önskade de nyutexaminerade lycka till och kunde glatt konstatera att de allra flesta går direkt till jobb.