Idag fick Yrkeshögskolan på Campus Varberg besök av Pia Enochsson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Med glädje och stolthet välkomnade Campus Varberg på onsdagen generaldirektör Pia Enochsson och hennes medarbetare från Myndigheten för yrkeshögskolan, som bildades den 1 juli 2009 och som ligger i Västerås och Hässleholm.

Gästerna bjöds på ett digert program med särskild information om tre av de yrkeshögskoleutbildningar som ges på Campus Varberg: järnvägsprojektör, energitekniker med inriktning vindkraft och systemutvecklare inom .NET.

Besöket var en del i generaldirektörens arbete med att på plats bilda sig en uppfattning om förutsättningarna för enskilda utbildningar. Dessa besök runt om i landet betyder mycket för myndigheten och det är viktigt att, som idag, träffa såväl lärare och studerande som utbildningsanordnare och representanter från ledningsgrupper för utbildningarna, där personer från arbetslivet ingår.

Särskilt berörd blir myndighetschefen, som tackade Campus Varberg för "ett otroligt bra program", av att träffa de studerande:

– Jag känner mig alltid varm om hjärtat. Utbildningen betyder så mycket för den enskilda individen.

Pia Enochsson berättade att valet att gå en yrkeshögskoleutbildning ofta handlar om ett karriärsskifte. Många studerande är i 30–40-årsåldern och har bestämt sig för att sadla om.

– Och då är de här utbildningarna perfekta, sa generaldirektören, och syftade på att en yrkeshögskoleutbildning tar relativt kort tid i anspråk och att den studerande vet att jobb väntar efteråt.

En av de representanter från arbetslivet som deltog under programmet var Jöns Sjöstedt från vindkraftsföretaget Vestas, som ingår i ledningsgruppen för utbildningen till energitekniker med inriktning mot vindkraft. Han uppskattade mötet med Pia Enochsson och övriga från myndigheten, och framhöll betydelsen av gemensam förståelse:

– Det är viktigt att ha samma uppfattning om verkligheten för att utbildningen ska pricka rätt.

Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska hela tiden motsvara kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden, vilket gör det täta samarbetet med arbetslivet oumbärligt. De höga kraven på att möta arbetslivets behov är även anledningen till att anordnarna regelbundet måste ansöka om att få ge en viss utbildning. 

Generaldirektör Pia Enochsson uppmärksammade att Campus Varberg har anpassat sig till rådande villkor. Systemet med ansökningar (som alltså även gäller utbildningar som är igång och som fungerar väl) gör nämligen att långsiktig planering – med exempelvis ett perspektiv på tio år för en enskild utbildning – inte är möjlig. Till detta har Campus Varberg som organisation anpassat sig genom att – tack vare upphandling, vilket gör att stora fasta kostnader kan undvikas – vara "snabbfotad" och "flexibel", för att låna Pia Enochssons ord.

Här finns en intressant radiointervju med generaldirektör Pia Enochsson från i somras.

Här kan du läsa mer om Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här kan du läsa mer om yrkeshögskoleutbildningarna på Campus Varberg.