Region Halland inrättar tillsammans med Högskolan i Halmstad fyra doktorandtjänster vid sjuksköterskeutbildningen på Campus Varberg med start i januari 2018.

Ett mål för satsningen är att öka tillgången på välutbildade sjuksköterskor i Halland, speciellt i den norra delen av länet och både Kungsbacka och Varbergs kommun är inkluderade i satsningen.

Inriktningen för de fyra doktorandtjänsterna är ”patientnära forskning” och riktar sig till de som idag är anställda och har erfarenhet av arbete ute i hälso- och sjukvården.