Inom ramen för Campus Varbergs satsning på Efterfrågad forskning genom Sparbanksstiftelsen i Varberg har forskare vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet genomfört en studie om attityder till att allt mer personlig information samlas in när vi surfar på nätet eller använder olika appar.

Begreppet "beättelser" kan inefatta en uppsättning värderingar, praktiker eller normer som är kopplade till att man introducerar nya teknologier i samhället som påverkar oss som konsumenter vad gäller synen på det nya som ett hot eller en möjlighet. Det är genom sådana "berättelser" som vår förståelse om samtiden formas, säger konsumtionsforskare och etnolog Niklas Sörum, verksam vid Högskolan i Borås och Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Ambitionen med satsningen Efterfrågad forskning på Campus Varberg är att en ökad närvaro av forskning ska bidra till att bibehålla och stärka attraktiviteten i ett växande Varberg gällande kompetensförsörjning men även för att öka etablering och konkurrenskraft. Forskningen syftar även till att bidra till det livslånga lärandet och långsiktigt verka för en välfungerande välfärd. 

Läs mer om Campus Varbergs satsning på Efterfrågad forskning här

spsvbg stod