Idag tog den första kullen järnvägsprojektörer examen på Campus Varberg. De går nu vidare till en arbetsmarknad där deras kompetens efterfrågas och till en bransch där mycket kommer att hända de närmsta åren.

Av de tio nyblivna järnvägsprojektörer som nu lämnar Campus Varberg har flera redan fått jobb. Samtliga har god erfarenhet av hur det fungerar ute på arbetsplatser, tack vare de så kallade LIA-perioderna – "Lärande i arbete" – som utgör ett viktigt inslag i alla yrkeshögskoleutbildningar.

Under avslutningen på fredagsförmiddagen berättade Mikael Persmark från Folkuniversitetet, som på uppdrag av Campus Varberg samordnar utbildningen, om den glädje som uppstod på Campus i samband med beskedet om att den nya utbildningen hade fått grönt ljus av Yrkeshögskolemyndigheten. Drygt ett halvår senare, närmare bestämt den 6 september 2010, togs den allra första kullen blivande järnvägsprojektörer emot.

En av dem som var med då, och som nu håller ett examensbevis och en röd ros i handen, heter Per Gustavsson. Han kommer framöver att tågpendla från Varberg till Göteborg, där han ska jobba som elprojektör på Rejlers Ingenjörer.

– Det känns bra. Skönt att man har jobb direkt efter. Målet är uppfyllt, säger han.

Anna Ekholm heter en annan av de nyblivna järnvägsprojektörerna. Med en bakgrund bland annat som flygvärdinna hade hon ingen teknik i bagaget. Ett samtal med en studie- och karriärvägledare ledde till att hon sökte till den helt nya utbildningen.

– Det har varit en spännande resa de här två åren.

Signalteknik är Anna Ekholms område och hon berättar att de stora aha-upplevelserna har kommit under LIA-perioderna på företaget Atkins i Göteborg. Där ska hon också börja jobba efter examen – kontraktet blev klart redan för ungefär ett halvår sedan. Järnvägen har enligt Anna Ekholm en viktig roll att fylla.

– Både för den enskilda människan och för företagen, som vill ha ut sitt gods, tror jag på järnvägen.

Under avslutningen tackade hon å gruppens vägnar Lars Berggrund, som dagen till ära bar en tjusig röd slips med tågmotiv. Med över tio års erfarenhet av branschen som avdelningsdirektör på Banverket, sedermera Trafikverket, är han ordförande i utbildningens ledningsgrupp.

I sitt varma och personliga tal till de nyblivna järnvägsprojektörerna lyfte Lars Berggrund fram deras utveckling sedan de började på Campus Varberg. Han pekade på att en spännande period i järnvägens historia väntar, och att de snart före detta Campus-studenterna har möjlighet att göra samhällsnytta. Han spår dem en ljus framtid.

– Det finns ett otroligt behov av deras arbetsinsatser. Det är en bransch som lider svårt av kompetensbrist.

Den täta samverkan med näringslivet är ett lyckat recept som inte varit lika tydligt i andra utbildningar som Lars Berggrund jobbat med, och han menar att denna samverkan ger ett starkt fokus på kunskaper som verkligen efterfrågas. En annan fördel är att utbildningen låter studenterna smaka på alla delar av det som kallas BEST, det vill säga ban, el, signal och tele. För även om man specialiserar sig inom ett av områdena, är det viktigt att ha "systemtänket", alltså en förståelse för helheten.

Lars Berggrund betonade i sitt tal att gruppen i egenskap av pionjärer får rollen att presentera utbildningen ute i arbetslivet. Som pionjär är man speciell, menade han, och får en liten gloria som är ständigt närvarande:

– Den ska ni bära med stolthet!