Första kullen energiekonomer tog idag examen. Om Ulric Björck, chef på Campus Varberg, skulle plugga idag är det mycket möjligt att valet hade fallit på just denna unika utbildning.

SlideShowPro({ attributes: { id: "album-26", width: 250, height: 250 }, mobile: { auto: false }, params: { bgcolor: "#000000", allowfullscreen: true }, flashvars: { xmlFilePath: "http://cll.varberg.se/tv/images.php?album=26", paramXMLPath: "http://cll.varberg.se/tv/m/params/chromeless.xml", videoAutoStart: "Off", panZoom: "On", navLinkAppearance: "Numbers", transitionStyle: "Blur", contentScale: "Crop to Fit" } }); // ]]>

På tisdagseftermiddagen tog den första kullen energiekonomer på Campus Varberg examen under trevliga och avspända, men samtidigt högtidliga, former. Efter tre års matnyttiga studier på Campus Varberg och en hel dags opponeringar på examensarbetena var cirka arton studenter klara med sin kandidatexamen.

Snittar och dryck stod uppdukat och ett stort fång mörkrosa rosor väntade på att delas ut till de nyblivna energiekonomerna. På plats under avslutningsceremonin fanns representanter från både Högskolan i Halmstad, som står för själva utbildningen, och från Campus Varberg, dit studierna är förlagda. Det var flera som ville ge gruppen några ord på vägen.

– När någon frågar mig: "Vad gör du på Campus Varberg?" – då säger jag med stolthet att jag jobbar med energienonomerna, sa Birgitta Lennermo, utbildningssamordnare, som ihop med kollegan Martin Andersson arbetar för att ge studenterna ett mervärde under utbildningen i form av exempelvis intressanta studiebesök och gästföreläsare.

Både Arne Söderbom, programansvarig från Högskolan i Halmstad, och Ulric Björck, chef för Campus Varberg, lyfte fram det faktum att gruppen är den första som gått energiekonomprogrammet, som på ett unikt sätt kombinerar områdena ekonomi och energi. Arne Söderbom höll upp en artikel ur dagens Hallands Nyheter, där studenterna Caroline Casparson och Joel Nelje intervjuas inför examensdagen, medan Ulric Björck berättade att det är mycket möjligt att han hade valt att läsa just denna utbildning, om han skulle plugga idag.

Vad är då en energiekonom? I korthet kan det beskrivas som en ekonom som är särskilt bra på att ”prata ingenjörernas språk”. Tack vare sin energikompetens förstår en energiekonom sammanhang på ett sätt som möjliggör viktig dialog med ingenjörer, exempelvis inför investeringar.

Det treåriga energiekonomprogrammet leder till en kandidatexamen i företagsekonomi och ger alltså samtidigt bred kunskap på energi- och miljöområdet. Den kompetens som studenterna får med sig från Campus Varberg svarar mot ett behov i samhället – och i världen – av att energi- och ekonomifrågor måste gå hand i hand i betydligt högre grad än vad de gör idag, samtidigt som det är intressant för alla enskilda företag och organisationer att få ner sina energikostnader och ha en hållbar strategi.

En energiekonom kan arbeta inom såväl privat som offentlig sektor, och kan självklart även arbeta som ”vanlig” ekonom.

Det var ett glatt gäng som idag i satte punkt för tre års studier på Campus Varberg för att som pionjärer gå ut och pröva sina nya energiekonomvingar.