I slutet av förra året kom besked om att Högskolan i Borås fortsatt inte kommer att förlägga lärarutbildning till Campus Varberg. Nu har beslutet ändrats och antagning till förskollärarutbildning i Varberg kommer att vara öppen för hösten 2019.

Campus Varberg fick information från tillförordnad akademichef i slutet av förra veckan om att de avsåg att fatta nytt beslut i frågan och att de kommer att erbjuda 42 platser till förskollärarutbildningen till hösten. Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 som Högskolan i Borås tidigare haft förlagd till Varberg omfattas inte av beslutet och kommer inte att erbjuda på Campus Varberg denna antagningsomgång.

Campus Varberg, som påbörjat dialog med ett annat lärosäte om att erbjuda lärarutbildning i Varberg, mottog beskedet med glädje. – Vi är förstås glada åt att fortsatt kunna erbjuda den efterfrågade lärarutbildningen. Prognoserna visar på en ökad brist av lärare och just den geografiska närheten till utbildningen är avgörande för mångas beslut att välja utbildningen, säger Ulric Björck, chef vid Campus Varberg.

Dialogen med de båda lärosätena kommer nu att fortsätta för att möjliggöra lärarutbildning vid Campus Varberg.

Ansökan till utbildningen öppnar den 15 mars. Mer information om förskollärarutbildningen hittar du här